Avís Legal

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB

Responsable:
Denominació Social: DELFOS GABINET FISIOTERAPÈUTIC I SALUT S.L
CIF: B64173461
Inscrit en data 31 de maig de 2006, en el Tom 38.590 Foli 123, Full B 327.850 Delfos Gabinet Fisioterapeutic I Salut, S, L,
Domicili Social: CARRER BORRELL Nº 10, BAIX – C.P. 08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA)
Telèfon de contacte: 936748417
E-mail de contacte: sergio@delfis.es
Perfils en xarxes socials: Facebook i YouTube.

DELFOS GABINET FISIOTERAPÈUTIC I SALUT SL, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris i usuàries el present text per complir amb les obligacions establertes en la Llei 34/2002, d’11 juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de l’ Comerç Electrònic així com informar a tots els usuaris i usuàries del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús de la mateixa.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix la condició d’usuari i es compromet a l’observança i compliment de les disposicions exposades i legalment aplicables.
El responsable de la pàgina web, DELFOS GABINET FISIOTERAPÈUTIC I SALUT SL es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació d’avís previ o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web.

2.- CONDICIONS GENERALS
L’accés a aquesta pàgina web implica l’acceptació de les condicions legals i els termes d’ús en ella establerts. El seu accés no implicarà, en cap cas, l’establiment d’una relació comercial entre l’empresa titular de la pàgina web i l’usuari o usuària que en tot cas accedeix de forma voluntària a aquesta pàgina.

3.- CONTINGUTS
DELFOS GABINET FISIOTERAPÈUTIC I SALUT S.L es reserva el dret a modificar el contingut de la pàgina web de la qual és titular en qualsevol moment. DELFOS GABINET FISIOTERAPÈUTIC I SALUT S.L no es responsabilitza de les conseqüències derivades dels errors que poguessin aparèixer en els continguts publicats en aquest lloc web. Queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts falsos o inexactes per part dels usuaris / es i que puguin induir a error a la resta d’usuaris o als el personal de l’empresa.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Aquest lloc web i els continguts que alberga es troben protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. Es prohibeix la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts d’aquesta pàgina web sense l’autorització del titular dels drets. L’accés a aquesta pàgina web no pressuposa l’adquisició per part dels usuaris de drets de propietat i / o ús dels continguts que en aquesta figurin. Les referències a marques comercials o signes distintius propietat de DELFOS GABINET FISIOTERAPÈUTIC I SALUT S.L porten implícites la prohibició d’ús per persona o entitat diferent del seu titular sense el consentiment exprés de DELFOS GABINET FISIOTERAPÈUTIC I SALUT S.L

5.- PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVACITAT
En virtut del Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (d’ara endavant, Reglament General de Protecció de Dades) i resta de normativa vigent, el titular d’aquest lloc web, DELFOS GABINET FISIOTERAPÈUTIC i SALUT SL informa l’usuari / a de l’existència d’ una base de dades de caràcter personal de la seva titularitat.
Per a més informació sobre com tractem les seves dades, accedeixi a la nostra Política de privacitat

6.- LÍMITS A LA RESPONSABILITAT
El titular d’aquest lloc web, DELFOS GABINET FISIOTERAPÈUTIC I SALUT S.L no pot garantir la inexistència de virus o altres elements perillosos que poguessin causar danys en els suports informàtics dels usuaris i usuàries, no responsabilitzant-se dels perjudicis que es poguessin causar. Així mateix, tampoc es fa responsable de el mal ús que els usuaris puguin fer d’aquest lloc web.

7.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
Els termes i condicions exposades en aquesta pàgina web i les relacions que del seu ús poguessin derivar-se estan subjectes a la legislació espanyola vigent. La resolució de qualsevol controvèrsia, liti o discrepància que pogués sorgir entre l’usuari / a i DELFOS GABINET FISIOTERAPÈUTIC I SALUT S.L quedarà sotmesa a la competència territorial dels jutjats i tribunals de RUBÍ (Espanya).