Podologia

La podologia és una disciplina sanitària que estudia el peu, des d’un abordatge curatiu i preventiu sobre totes les afeccions o anomalies que pugui presentar.

El peu és una de les parts anatòmiques més importants de l’organisme ja que és la base de sustentació i suport del cos, sobre el qual descansa tot l’esquelet. El seu correcte funcionament dependrà directe o indirectament el benestar de tot el nostre cos.

A DELFIS gràcies l’equip multidisciplinari de professionals (fisioterapeutes, osteòpates, podòlegs) analitzem amb detall el problema a tractar i seleccionem el tractament més adient per assolir l’objectiu marcat.

Tractaments més habituals:

  • Patologies dèrmiques dels peus: dermatitis, berrugues..
  • Ungles encarnades, callositats, durícies…
  • Podologia pediàtrica
  • Podologia esportiva
  • Podologia geriàtrica
  • Peu de risc (diabètic, vascular, neurològic).
  • Estudis de la marxa.
  • Ortesis de silicona i plantilles.

En QUÈ consisteixen les sessions?

Totes les sessions son individuals, on el podòleg a partir d’un anàlisis exhaustiu, revisarà l’estat general dels seus peus incidint en aquells paràmetres que poden alterar el correcte funcionament del peu, i en conseqüència una pèrdua de benestar.