Nutrició holística i PNI

La nutrició holística i la PNI contemplen una visió hol·lística i integral de la persona.

És a dir, té en compte tots aquells aspectes que condicionen el seu estat de salut:

  • Aspectes hereditaris
  • Aspectes psicològics i emocionals
  • Aspectes nutricionals

Realitzar un estudi personal e individualitzat de cada persona l i entenent el cos des de la globalitat, faciliten que la persona pugui aconseguir un elevat grau de consciència i responsabilitat sobre la seva salut, afavorint així, el seu estat de salut.

“Som el que mengem”

El permanent estrès físic ha portat a dia d’avui, cap a un desgast de les cèl·lules, les quals estan manifestant diferents desequilibris que s’expressen en forma d’enfermetats lleus (al·lègies, desequilibris digestius, contractures musculars, tendinitis…), enfermetats agudes (artritis, artrosis, colitis, asma, dermatitis..) y o enfermetats cròniques o autoimmunes (psoriasis, esclerosis múltiple, fibromiàlgia, ELA, càncer…).

L’objectiu d’aquest tipus de nutrició es reequilibrar el funcionament de la cèl·lula garantint tots els nutrients essencials per la prevenció i tractament d’enfermetats de manera no agressiva i natural per l’organisme.

COM ho aconseguim?

De manera individual i fent un estudi exhaustiu personal atenent al tipus de vida, estat físic, estat emocional, al tipus d’alimentació i hàbits diaris, es planifiquen els nutrients naturals segons la seva necessitat.

Son els productes biològics els aliments que respecten tot el cicle de maduració de l’aliment, garantitzant uns nivells òptims de vitamines i minerals.

Problemes més freqüents:

  • Fibromiàlgia, síndrome fatiga crònica.
  • Dolores musculars, articulares, reuma, poliartritis.
  • Trastorns digestius, trastorns renals, trastorns hepàtics, trastorns circulatoris i arterials, sensibilitat alimentaria, trastorns de fertilitat.
  • Colesterol, hipertensió, migranyes i mals de cap.
  • Al·lèrgies, dermatitis.
  • Ansietat, depressió.
  • Càncer.