mètode Mézières

A DELFIS fem ús del mètode Mézières, un mètode de rehabilitació postural que es fonamenta en els principis anatòmics, fisiològics i biomecànics a partir de l’estirament de totes les cadenes musculars de l’organisme. Aquest mètode permet reequilibrar el sistema múscul-esquelètic de l’organisme millorant la postura i evitant possibles dolors d’esquena.

COM són les sessions?

Les sessions del mètode Mézières son individuals ja que cada persona presenta unes necessitats ben particulars. El tractament tindrà com objectiu un abordatge global actuant en totes les cadenes musculars, per tal d’actuar tant a la causa com a la conseqüència del problema.

Tots els tractaments estan tutelats per un fisioterapeuta especialitzat en el mètode Mézières.

A QUI va dirigit?

A tots els pacients de totes les edats ja que és un mètode que no té cap tipus de contraindicació.

Alguns dels problemes més habituals

  • Dolor d’esquena i cervical.
  • Alteracions de l’esquema corporal provocats per la vida diària (laboral, domèstic, escolar).
  • Deformitats de columna.
  • Problemes infantils. Educació postural per a nens i adolescents.
  • Lesions esportives.
  • Estrés.
  • Afectacions neurològiques.